Edukacije

Odaberite novi pristup učenju!

Muzeja iluzija u Beogradu za osnovce i srednjoškolce organizuje svojevrsnu eksperimentalnu nastavu – Mozgaonice izvan učionice, a koja razvija predmetne i međupredmetne kompetencije učenika i unapređuje funkcionalna znanja. Navedene prednosti takođe predstavljaju cilj aktuelnih reformskih promena u okviru nastavnog programa i učenja orijentisanog na ishod. Većina muzejskih eksponata u tesnoj su vezi sa naukama poput geometrije, optike, biologije, informatike i psihologije i predstavljaju praktičnu primenu pomenutih oblasti.

U sklopu interaktivne nastave đaci mogu da se upoznaju sa konceptom dilema igrica koje predstavljaju novinu u oblasti edukacije i razvojno-obrazovnog procesa. Pored edukativnog značaja, Mozgaonice su korisne i za socijalno povezivanje, jer školarci uče o saradnji, razvijanju timskog duha i međusobnom razumevanju.

Kvalitet navedenih programa prepoznao je i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji preporučuje ove edukativne programe. Nastavnici i profesori mogu da odaberu neki od dva paketa te u daljem tekstu predstavljamo koncept i prednosti oba.

MOZGAONICA: 3 U 1

Paket obuhvata:

  • Putujuću Mozgaonicu u vidu Interaktivne radionice koja se održava u školskim prostorijama u trajanju od dva školska časa
  • Obilazak Muzeja u trajanju od sat vremena
  • Debatu koja se odvija u školskim prostorijama u trajanju od jednog školskog časa

Putujuća Mozgaonica

Radionice su planirane u vremenskom okviru od dva školska časa i to na predmetima fizike, matematike, hemije, biologije, psihologije ili informatike.
Program se sastoji od teorijskog dela u kojem edukatori predstavljaju plan i program radionice i kreativnog dela tokom kog učenici sami izrađuju pojedine praktične celine. Cilj je da učenici u ovoj radionici na zabavan i kreativan način unaprede razmišljanje, logičko zaključivanje, pojačaju fokus i koncentraciju, te usvoje nova znanja kroz igru i zabavu.

Obilazak Muzeja

Poseta Muzeju planirana je kao dopuna nastavne jedinice predviđene planom i programom za niže i više razrede. Program se sastoji od obilaska muzeja uz stručno vođstvo gde učenici mogu videti praktičnu primenu školskog gradiva kroz primere muzejskih eksponata.
Pojedini eksponati kroz praktičnu primenu približavaju učenicima nastavni program poput Kaleidoskopa čije je funkcionisanje u tesnoj vezi sa osnom geometrijom, Prostorija sa ogledalima koje koriste principe optike, Vorteks tunela koji se zasniva na zakonitostima psihologije i brojnih drugih eksponata koji počivaju na načelima nauke.
Učenici u ovoj fazi imaju određeni zadatak postavljen od strane edukatora, te se istražujući postavku ujedno pripremaju za predstojeću diskusiju.

Debata

Poslednja faza je planirana u okviru jednog školskog časa i realizuje se unutar učionice.
Obuhvata interaktivni kviz znanja kroz koji će stručni edukatori proveriti da li su učenici uspeli da pronađu tačan odgovor na zadato pitanje i sumiraju utiske učešćem u debati; a zatim će ostatak časa posvetiti problematici rešavanja logičko-didaktičkih igrica.
Jedinstvene dilema igrice prilagođene su svim uzrastima i pospešuju koncentraciju, samokontrolu, fleksibilnost, prostorne i kognitivne sposobnosti, kao i organizacione veštine.

PUTUJUĆA MOZGAONICA

Paket obuhvata interaktivne radionice koje su planirane u vremenskom okviru od dva školskog časa i to na predmetima fizike, matematike, hemije, biologije, psihologije ili informatike.

Program se sastoji od teorijskog dela u kojem edukatori predstavljaju plan i program radionice i kreativnog dela tokom kog učenici sami izrađuju pojedine praktične celine. Cilj je da učenici u ovoj radionici na zabavan i kreativan način unaprede razmišljanje, logičko zaključivanje i pojačaju fokus i koncentraciju, te usvoje nova znanja kroz igru i zabavu.

Poslednji deo časa posvećen je upoznavanju koncepta dilema igrica, jedinstvenih didaktičkih mozgalica koje su prilagođene svim uzrastima i pospešuju koncentraciju, samokontrolu, fleksibilnost, prostorne i kognitivne sposobnosti, kao i organizacione veštine.

Odaberite učenje kroz zabavu!

Kontaktirajte nas putem e-maila: info@muzejiluzija.rs ili na telefon +381 63 611 911 za više informacija.