Stereogram

Stereogram

Stereogram

Savladajte veštinu putovanja iz 2D u 3D! Pozivamo Vas da se zabavite i budete uporni, kako biste na pravi način doživeli ovo putovanje! Stereogram je slika u slici. Unutar svake slike sakriven je objekat koji se pojavljuje u 3D formatu kada se posmatra ispravno. Zanimljivo, zar ne?

POVRATAK NA EKSPONATE