Varljivi štap

Varljivi štap

Varljivi štap

Ovaj eksponat poigrava se s osećajem za prostor. Štap je pričvršćen za horizontalnu ploču koja se rotira i na svom putu nailazi na zakrivljenu rupu. Ljudski mozak će automatski pretpostaviti da štap ne može da prođe kroz rupu, međutim, zbog promišljene geometrije štap prolazi kroz rupu bez problema.

POVRATAK NA EKSPONATE