Varljivo prstenje

Varljivo prstenje

Varljivo prstenje

Eksponat se sastoji od dva prstena spojena pod određenim uglom na rotirajućoj osnovi. Pokrenuti prstenovi stvaraju utisak pomeranja inače statičnih objekata i stvaraju iluziju da dva prstena rotiraju jedan na drugom, tokom kretanja po eliptičnoj putanji.

POVRATAK NA EKSPONATE